Sunday, March 6, 2011

Penghasilan bunyi vokal

bunyi vokal boleh diklasifikasi berdasarkan posisi ketinggian lidah, bahagian lidah yang terlibat dan kedudukan bibir.
Kalau bunyi konsonan boleh terdiri daripada bersuara dan tidak bersuara, untuk bunyi vokal pula  kesemua  bunyi vokal   bersuara.
Ini kerana semasa penghasilan bunyi vokal, tidak ada gangguan yang berlaku dalam rongga mulut atau rongga hidung
Kebanyakan bunyi vokal dihasilkan dengan cara  melengkungkan bahagian lidah ke bahagian lelangit
Oleh itu, kedudukkan bunyi vokal berdasarkan kepada posisi bahagian lidah  yang tertinggi.
Ketinggian lidah bermaksud bahagian lidah  diangkat sejauh ke bahagian lelangit keras atau lelangit lembut.
Bunyi vokal yang dihasilkan dengan cara menaikkan depan lidah ke arah lelangit keras dikenali sebagai bunyi vokal depan, contohnya bunyi [imanakala vokal yang dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut dikenali sebagai bunyi vokal belakang, contohnya bunyi [u]. 
  Jika bahagian lidah  berada di tengah-tengah  iaitu antara bahagian depan dan belakang maka bunyi-bunyi vokal ini  dikenali sebagai bunyi vokal tengah contohnya bunyi [«] dalam kataemak”.
Menyentuh akan peranan lidah dalam mengklasifikasi bunyi-bunyi vokal, kita boleh bahagikan kepada dua elemen iaitu  bahagian lidah yang dinaikkan dan elemen ke dua adalah ketinggian lidah atau kedudukan lidah.
Bahagian lidah yang terlibat dalam penghasilan bunyi vokal melibatkan bahagian depan, bahagian tengah dan bahagian belakang lidah
Bahagian depan lidah biasanya berperanan untuk menghasilkan bunyi vokal depan seperti [i], [e] dan [a] manakala bahagian belakang lidah berfungsi untuk menghasilkan bunyi vokal belakang seperti [u],[o] dan []
Elemen kedua iaitu ketinggian lidah merujuk kepada kedudukan lidah iaitu jarak antara lantai lidah dengan bahagian lelangit.
sempit
separuh sempit
separuh luas
Luas
Sempit atau luas merujuk kepada kedudukan lidah yang hampir dengan bumbung mulut.
Bunyi [imerupakan bunyi vokal depan sempit dan bunyi [u] merupakan bunyi belakang sempit
manakala bunyi [e] dan [o] lidah berada jauh ke belakang dan keadaan mulut yang lebih besar.
Bunyi-bunyi dipanggil bunyi vokal  depan separuh sempit [e]
bunyi vokal belakang separuh sempit [o].
Kualiti vokal juga sebahagian besarnya ditentukan oleh bentuk bibir.  
 Kedudukan bibir pula bermaksud keadaan atau bentuk bibir ketika kita membunyikan bunyi vokal iaitu sama ada bibir menjadi bundar atau hampar.

No comments:

Post a Comment